VALSTYBĖS APMOKAMA TEISINĖ PAGALBA

KAS YRA VALSTYBĖS APMOKAMA ADVOKATO PAGALBA („FRI RETTSHJELP“)?

Antrinė teisinė pagalba („fri sakførsel“) – tai valstybės apmokama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas teisminiame procese įstatymo numatytose bylose asmenims, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Norvegijos Karalystės Vyriausybės nustatyto turto ir pajamų lygio.

Valstybės apmokamą advokato pagalbą gali gauti tiek Norvegijos Karalystės, tiek Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės piliečiai, jeigu asmenys atitinka tam tikras sąlygas.

KOKIAS SĄLYGAS REIKIA ATITIKTI, NORINT GAUTI VALSTYBĖS APMOKAMĄ ADVOKATO PAGALBĄ? KOKIOSE BYLOSE GALIU TIKĖTIS TOKIOS PAGALBOS?

Jei Jūsų turtas ir metinės pajamos neviršija Norvegijos Karalystės Vyriausybės nustatyto turto ir pajamų lygio:

Vienišiems asmenims: mėnesinės bruto (prieš mokesčius) pajamos mažesnės nei 20 500 NOK, o metinės bruto pajamos mažesnės nei 246 000 NOK
Sutuoktiniams/sugyventiniams: namų ūkio mėnesinės bruto (prieš mokesčius) pajamos mažesnės nei 30 750 NOK, o metinės bruto pajamos mažesnės nei 369 000 NOK.
Grynojo turto (atmetus skolas) vertė negali viršyti 100 000 NOK

Dėl galimai neteisėto atleidimo iš darbo (išskyrus atvejus, kai asmuo išimtinai siekia išieškoti neišmokėtą algą, atostoginius pinigus, viršvalandžius, skirtumą tarp sutartinės valandos kainos ir minimalaus valandinio įkainio, įtvirtinto kolektyvine sutartimi).
Dėl gyvenamosios vietos nuomos sutarties nutraukimo arba galimai neteisėto išmetimo iš nuomojamo buto ar namo.
Dėl deportacijos iš Norvegijos, pažeidus Imigracijos įstatymą („Utlendingsloven“) (išskyrus atvejus, kai deportacijos byla iškelta dėl to, kad asmuo buvo teistas ar baustas, vadovaujantis Baudžiamuoju įstatymu („Straffeloven“)).
Dėl klausimų, susijusių su tėvystės/motinystės teisėmis, vaiko globa (rūpyba), teisės matytis su vaiku nutrūkus santuokai arba nutrūkus bendram gyvenimui tarp sugyventinių, kurie nugyveno kartu daugiau nei du metus arba turi/laukia bendrų vaikų.
Dėl turto dalybų nutrūkus santuokai.
Dėl turto dalybų nutrūkus bendram gyvenimui tarp sugyventinių, kurie nugyveno kartu daugiau nei du metus arba turi/laukia bendrų vaikų.
Dėl kompensacijos susižeidus darbe.
Dėl kompensacijos smurto aukoms.
Dėl galimai neteisėto vaiko išvežimo iš Norvegijos į Lietuvą ar kitą užsienio šalį.
Dėl NAV sprendimų („vedtak“) apskundimo.

AR MAN REIKĖS DAR PAPILDOMAI SUMOKĖTI ADVOKATUI?

Asmenys, kurių metinės namų ūkio bruto pajamos yra mažesnės nei 100 000 NOK ir kuriems yra suteikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, priemokos nemoka.

Pirminės teisinės pagalbos atveju priemokos dydis lygus Vyriausybės nustatyto valandinio įkainio dydžiui – šiuo metu 1020 NOK.

Antrinės teisinės pagalbos atveju privaloma priemoka sudaro 25 proc. visų išlaidų, tačiau ne daugiau nei 8160 NOK.

KĄ REIKIA PADARYTI, NORINT GAUTI VALSTYBĖS APMOKAMĄ ADVOKATO PAGALBĄ?

Jeigu susipažinę su informacija, pateikta aukščiau, manote, kad turite teisę į valstybės apmokamą advokato pagalbą, pateikite mums el. paštu info@advokat-gratis.no šiuos dokumentus:

Užpildytą paraiškos formą – pildyti tik paraiškos formą, paruoštą norvegų kalba (parsisiųsti žemiau)
Paskutinių dviejų, pasibaigusių, metų pajamų ir turto deklaracijas (“selvangivelse” bei “skatteoppgjør”)
Trijų paskutinių mėnesių algalapius arba NAV ataskaitas apie gautas išmokas

Reikalingi dokumentai tiek jūsų, tiek jūsų sutuoktinio(-ės) ar sugyventinio(-ės), jeigu tokį turite. Jeigu dokumentai yra lietuvių ar rusų kalbomis, būtina pateikti vertimą į norvegų arba anglų kalbą. El. laiško temos laukelyje nurodykite: „Fri rettshjelp?“

Prieš pradedant darbą, advokatas turi gauti visus reikiamus dokumentus, pagrindžiančius jūsų teisę į valstybės finansuojamą advokato pagalbą. Taip pat į depozitinę sąskaitą turi būti sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio priemoka („egenandel“) – 1020 NOK.

Paraiškos forma

RAŠYKITE MUMS Į INFO@ADVOKAT-GRATIS.NO ARBA SKAMBINKITE TELEFONU 40 05 50 30, ARBA PILDYKITE ANKETĄ

PILDYTI ANKETĄ